ซีรี่ย์เกาหลี The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.1-50 (จบ)

The War Of Flowers, ซีรี่ย์พากย์ไทย     9 พฤศจิกายน 2561

ดูซีรี่ย์เกาหลี The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พาก์ยไทย

เรื่อง โซยง นางพญาวังหลวง Blooded Palace : The war of flowers เรื่องราวของการแก่งแย่งชิงบัลลังกันภายในราชสำนักเกาหลี ที่มีความเข้มข้น เต็มไปด้วยการวางแผนร้าย การต่อสู้ ทำร้ายกัน และต้องแลกด้วยความเจ็บปวด ตัวละครหลักคือสนมเอกที่เป็นคนกุมอำนาจเหนือองค์จักรพรรดิ์ ที่ใช้ความสวยและมารยาหลอกใช้และกำจัดทุกคนที่ขวางทาง

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.1

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.2

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.3

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.4

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.5

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.6

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.7

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.8

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.9

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.10

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.11

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.12

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.13

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.14

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.15

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.16

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.17

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.18

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.19

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.20

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.21

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.22

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.23

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.24

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.25

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.26

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.27

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.28

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.29

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.30

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.31

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.32

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.33

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.34

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.35

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.36

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.37

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.38

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.39

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.40

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.41

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.42

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.43

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.44

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.45

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.46

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.47

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.48

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.49

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.50

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.51