ซีรี่ย์จีน Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.1-44

Nirvana in Fire, ซีรี่ย์พากย์ไทย     9 พฤศจิกายน 2561

ซีรี่ย์จีน Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย

พบกับเรื่องราวของ เหมยฉางซู บุรุษหนุ่มรูปงาม ผู้ได้รับเลือกให้เป็นปฐมบุราแห่งทำเนียบหลางหยา ที่ผู้คนทั้งแผ่นดินยกย่องว่าเป็นทำเนียบที่มีการจัดอันดับที่เที่ยงตรงที่สุด ชื่อเสียงของเหมยฉางซูเลื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดิน แม้จะมีสุขภาพอ่อนแอ แต่ก็ได้ใช้ความเฉลียวฉลาดของตนหักเหลี่ยมเฉือนคมกำจัดเหล่าขุนนางชั่วในราชสำนักและในยุทธจักร รวมถึงนำทัพออกศึกปกป้องบ้านเมืองจนวาระสุดท้ายของชีวิต

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.1

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.2

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.3

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.4

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.5

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.6

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.7

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.8

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.9

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.10

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.11

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.12

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.13

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.14

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.15

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.16

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.17

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.18

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.19

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.20

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.21

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.22

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.23

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.24

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.25

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.26

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.27

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.28

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.29

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.30

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.31

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.32

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.33

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.34

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.35

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.36

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.37

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.38

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.39

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.40

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.41

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.42

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.43

Nirvana in Fire มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.44