ซีรี่ย์จีน Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.1-19

Khung Luang Thuang khaen, ซีรี่ย์พากย์ไทย     24 มีนาคม 2562

ซีรี่ย์จีน Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย

ชื่อเรื่อง: ขังลวงทวงแค้น
วันเวลาออกอากาศ :เสาร์-อาทิตย์
เวลาออกอากาศ :21.20-23.00 น.

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.1

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.2

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.3

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.4

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.5

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.6

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.7

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.8

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.9

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.10

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.11

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.12

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.13

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.14

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.15

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.16

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.17

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.18

Khung Luang Thuang khaen ขังลวงทวงแค้น พากย์ไทย Ep.19